home_gb.jpg
Opleiding
Margot van Rossum
logo.png navi_down.png img02.png
De oorsprong van Holistic Pulsing ligt in de Kahuna Massagetraditie van Hawaï, waar het omstreeks 1950 werd opgepikt door Dr. Milton Trager uit de VS. Behalve arts en naturopaat was hij ook bokser, danser en acrobaat en daardoor sterk doordrongen van het vitale belang van het goed functioneren van gewrichten en spieren. Hij ontdekte dat door een bepaalde ritmische manier van schudden en zachtjes strekken van het lichaam de gewrichten disfunctionele spanningen loslieten. Hij merkte op dat, als dit golvende ritme ergens onderbroken werd of veranderde, een vorm van spanning het natuurlijke bewegingsritme blokkeerde. En dat dit hersteld kon worden door het gebruik van bovengenoemde ontdekking, die hij tot een behandelwijze ontwikkelde met de naam 'Psychophysical Therapy'. Deze therapie waaide over naar Engeland, waar bodyworker Curtis Turchin ermee begon te werken onder de naam 'Pulsing'. Hij voegde er elementen aan toe van Reichiaans lichaamswerk - uitgaande van de theorie van Reich dat weggedrukte pijnlijke emoties in spier- en orgaanweefsel opgeslagen worden als onbewuste en vaak permanente spanning. Ideeën van Mathias Alexander kwamen er ook bij - zoals een nadruk op langer maken en het zich groter, wijder, meeromvattend laten voelen - alsook het op een bepaalde manier werken met het hoofd en de nek als de 'controletoren' van ons systeem. Turchin's 'Pulsing' omvatte een vast patroon waarbij hij, beginnend bij het hoofd en de nek, naar de voeten en tenen toe werkte en vandaar, via de voorkant van de benen naar de buik en de borst; vervolgens via de achterkant van de benen en armen, onder- en bovenrug terug naar het hoofd en de nek als afsluiting. Werken aan het lichaam van beneden naar boven werd gezien als gezondheidsbevorderend, omdat zo zintuiglijke prikkels en lichaamsvocht vanuit de extremiteiten in de richting van het hoofd en het hart bewogen werden. Deze 'Pulsing Therapie' van Curtis Turchin was wat Tovi Browning - aan het einde van de jaren 80 afstuderend aan het 'Royal College for Naturopathy and Ostheopathy' in Londen - vond op haar zoektocht naar een werkelijk holistische behandelwijze. In tegenstelling tot alle in die jaren bestaande therapieën die zij bestudeerd had en had leren kennen als min of meer veredelde vormen van symptoombestrijding. Tovi was zo onder de indruk van de effecten van 'Pulsing' dat zij zich er volledig op ging concentreren. Zij bracht vrijheid in de methode en verrijkte deze met waardevolle inzichten uit de vele door haar bestudeerde geneeswijzen en met de toevoeging 'holistic'. HOLISTIC PULSING was geboren! Tovi's echtgenoot kreeg werk in Nieuw Zeeland en de familie verhuisde naar Auckland, waar Tovi een kliniek opzette en Holistic Pulsing bekendheid begon te geven d.m.v. lezingen, demonstraties en workshops. Tovi - een Israëlische - is een 'woestijnvrouw' en de overvloedige vegetatie en het waterige milieu van Nieuw Zeeland maakten een diepe indruk op haar. Zij realiseerde zich dat Holistic Pulsing, behalve op het beender- en spierstelsel en de andere weefsels van het lichaam, ook sterk werkt op het water waaruit we voor meer dan 80% bestaan. Bovendien realiseerde ze zich, als craniaal osteopaat, hoe Holistic Pulsing ook de lichaamsritmes beïnvloedt. Zij schreef het boek 'Gentle Miracles - Holistic Pulsing' (in het Nederlands verkrijgbaar onder de titel 'Holistic Pulsing', ISBN 90 202 43357) over de techniek en de achterliggende filosofie en begon met de opleiding van Holistic Pulsing therapeuten, die in 1990 afgerond werd met de eerste Diploma-uitreiking. Niet lang daarna vertrok Tovi naar Australië, waar zij therapeuten en docenten trainde, om vervolgens via Italië en Engeland weer in Israël terecht te komen, waar zij tot op heden woont en werkt. Zie www.holistic-pulsing.com
De Geschiedenis van Holistic Pulsing